• සදුදා - සිකුරාදා (පෙ.ව .9.00 - ප.ව 5:00)
  • නො. 20/3 නිර්මල මාවත, පානදුර
  • +94 71 825 6632

අපගේ සේවාදායකයින්

ස්ලීන් ගැන

ස්ලීන් සමාගම ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සදහා කළමනාකරණ, වෘත්තීය අධ්‍යාපන සහ මුල්‍ය හා ආයෝජන පිලිබදව උපදේශන සේවා සපයයි.

ව්‍යාපාර අදහසක් හටහන්නා අවස්ථාවේ සිට එහි වර්ධනය හා තිරසාරත්වය තෙක් අපි ඔබ සමග සිටිමින් සහය ලබාදීමට සුදානම්ව සිටිමු.

ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ගැලපෙන සුදුසුම විසදුම් දැරිය හැකි මිලකට මිත්‍රශීලීව ඔබට සැපයීමට අපි ක්‍රියාකරමු. අප සමග සම්බන්දවිම මගින් අපගේ සේවාවේ වටිනාකම හා ගුණාත්මකභාවය පිලිබදව ඔබට හොදින් වටහා ගත හැක. අපගේ දැක්ම හා මෙහෙවරට අපි බැදී ක්‍රියාකරමු. ඔබ අපගේ වටිනාම වත්කමයි.අපගේ සේවාවන්

ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාන ව්‍යාපාර, නිෂ්පාදන, සේවා ඇතුළු අංශ ගණනාවක ව්‍යාපාර කටයුතුවල යෙදෙයි. එමනිසා අපගේ සේවාවන් ඊට ගැලපෙන සේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට සකස්වී ඇත. අප සමග ඔබගේ ගමනේ ආරම්භය ව්‍යාපාර සංකල්පයක් පිළිබද දුරකථන ඇමතුමක සිට ව්‍යාපාරයක කළමනාකරණ හා මුල්‍ය උපදේශනය වැනි පුළුල් පරාසයක පැවතිය හැක. ව්‍යාපාර පිළිබද නිමිති හා මුලික උපදේශන සැමවිටම නොමිලේය.
ගනුදෙනුකරුවන්ගේ සහතික

"ස්ලීන් සමාගම හා එහි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක නවින්ද්‍ර ලියනආරච්චි මහතා අප සමාගමේ ව්‍යාපාර කටයුතු ශක්තිමත්ව නව ආරම්භයක් ලබාදීම සදහා නිවැරදි කළමනාකරණ හා මුල්‍ය උපදේශන සේවාවක් ලබාදෙන ලදී. එසේම, ස්ලීන් සමාගම නිවැරදි අනුකුලතා පිලිබදව අපව දැනුවත් කරමින් ව්‍යාපාරය නිවැරදි දිශානතියකට හැරවීමට අපට විශාල පිටිවහලක් ලැබුණි”

“ස්ලීන් සමාගම අපගේ සමාගමේ ලියාපදිංචිය, ලේඛම් කටයුතු ඇතුළු නව ව්‍යපාර ආරම්භකිරීම සදහා රජයට ව්‍යාපෘති වාර්තා සකස්කර ලබාදීම සදහා ද අවශ්‍ය සහය ලබාදෙන ලදී. ස්ලීන් සමාගමේ වෘර්තිමයභාවය හා නම්‍යශීලී මැදිහත්වීම මත තවදුරටත් එම සමාගමේ සේවා ලබාගැනීමට අපි සුදානම්ව සිටිමු.”